Publiek

Stichting

Visserijmuseum Termunterzijl

Publiek

Het beoogde museumpand ligt in het historische

hart van Termunterzijl, nabij de karakteristieke

Boog van Ziel en de haven.

Deze haven, die nog tal van kenmerken vertoont

van de vroegere vissershaven, is na het vertrek

van de vissersschepen uitgegroeid tot een

populaire watersporthaven.


Het is een geliefde aanloophaven voor

Nederlandse en Duitse watersporters.


In de nabije omgeving van het pand bevinden zich horecagelegenheden en visrestaurants.

Het dorp is daarmee een geliefd doel voor dagrecreanten.


De realisatie van het museum wordt van harte door de plaatselijke bevolking gedragen.

Velen, onder wie oud-vissers, hebben zich eigener beweging beschikbaar gesteld om medewerking te verlenen aan het museum, als commissielid of als rondleider.


Het museum zal onder meer bevatten:

  1. Een vaste expositie over de maritieme historie, het waterschapsverleden en de visserijgeschiedenis van Termunterzijl
  2. Videopresentaties
  3. Rondleidingen onder deskundige leiding
  4. Een kinderhoek met visserijgerelateerde spelletjes
  5. Een bibliotheek
  6. Wisselexposities


Het museumbestuur heeft zich nadrukkelijk een educatief doel gesteld. In dit verband zal het bezoek van scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs worden gestimuleerd.

Er zullen programma’s worden ontwikkeld in de vorm van workshops, het maken (en vervolgens exposeren) van werkstukken en het aanbieden van excursies en lezingen.

Een bestaande wandelroute door en bij Termunterzijl wordt in de plannen geïntegreerd.