Oprichting

Stichting

Visserijmuseum Termunterzijl

Oprichting en bestuur

De oprichting van Stichting Visserijmuseum Termunterzijl werd op 3 juli 2012 notarieel vastgelegd.

Als bestuursleden traden aan:

J.L. (Jan) Köller (voorzitter),

J.J.R. (Hans) Beukema, (secretaris),

B.K. (Bé) Kerbof (penningmeester). Genoemde bestuursleden hebben een ruime bestuurservaring in gremia op het gebied van politiek, bedrijfsleven en cultuur.


Met ingang van december 2015 heeft Jan Köller zijn bestuurstaak als voorzitter van de stichting overgedragen aan de heer H. (Helmer) van der Wal.


Köller blijft als adviseur aan de stichting verbonden.