Initiatief

Stichting

Visserijmuseum Termunterzijl

Initiatieven

In het jaar 2012 maakte projectontwikkelaar A. Heuvelman plannen bekend betreffende de bouw van een hotel-restaurant in het historische hart van Termunterzijl, nabij de ‘Boog van Ziel’. Daarnaast wil hij in een bestaand, aanpalend pand aanvullende horeca-activiteiten ontplooien. Deze activiteiten beslaan een deel van dat gebouw. Het resterende deel van het pand stelt hij beschikbaar voor de huisvesting van een visserijmuseum.   

In het kader van zijn plannen sondeerde de heer Heuvelman bij het bestuur van museumgemaal Cremer te Termunterzijl naar de mogelijkheid/bereidwilligheid om ook de bestuurlijke leiding van het beoogde visserijmuseum op zich te nemen. Leidend bij deze gedachte was de bij het bestuur aanwezige expertise op museaal gebied en bekendheid met de locale omstandigheden en de inwoners. 

Overleg resulteerde erin dat drie leden van het Cremer-bestuur, de heren J.L.(Jan) Köller, B.K. (Bé) Kerbof en J.J.R. (Hans) Beukema zich bereid verklaarden een bestuur visserijmuseum te vormen. Naast bekendheid met de historie van het dorp en hun relaties met de huidige bewoners heeft het driemanschap ingang in de milieus van overheden, bedrijfsleven en (maritieme) musea.
De oprichting van Stichting Visserijmuseum Termunterzijl werd op 3 juli 2012 notarieel vastgelegd.

Als bestuursleden traden aan:

J.L. (Jan) Köller (voorzitter),

J.J.R. (Hans) Beukema, (secretaris),

B.K. (Bé) Kerbof (penningmeester). Genoemde bestuursleden hebben een ruime bestuurservaring in gremia op het gebied van politiek, bedrijfsleven en cultuur.


Oprichting en bestuur

Met ingang van december 2015 heeft Jan Köller zijn bestuurstaak als voorzitter van de stichting overgedragen aan de heer H. (Helmer) van der Wal.


Köller blijft als adviseur aan de stichting verbonden.