Stand van zaken 2012

Stichting

Visserijmuseum Termunterzijl

Stand van zaken

Resumé

1.Er is een Stichting opgericht;

2.er is een museumpand.


Actuele stand van zaken

In september 2015 begint de (ver)nieuwbouw van het museum.

De oplevering is gepland voor 31 december a.s.


Daarna volgt interieurwerk dat niet bij de aannemer berust.


 Op 3 juli 2012 werd de oprichting van de Stichting Visserijmuseum Termunterzijl notarieel vastgelegd.

Op 30 augustus 2012 werd de beoogde museumlocatie met eigenaar A. Heuvelman bezichtigd. In algemene zin werd vastgesteld dat het een uitstekende museumlocatie is en dat het gebouw na verbouwingen geschikt kan zijn voor het beoogde doel.

De heer Heuvelman zal ten aanzien van bouwkundige zaken - het creëren van een grote expositieruimte - overleg plegen met een architect. Deze zal inventariseren welke maatregelen kunnen/moeten worden getroffen.

Het stichtingsbestuur zal op basis van een positieve uitkomst daarna een inventarisatie maken van het benodigde interieur, waaronder expositiemateriaal, inclusief een algehele kostenindicatie. Hiervoor zal externe deskundigheid worden ingeroepen.