Doelstelling

Stichting

Visserijmuseum Termunterzijl

Doelstelling

Het museum in Termunterzijl beoogt zijn bezoekers kennis bij te brengen van de geschiedenis en de ontwikkeling van de het maritieme verleden van het dorp, de Termunterzijlster visserij en de cultuurhistorische waarden van de directe omgeving. Het museum stelt zich ten doel zijn museale taken op een kwalitatief hoog niveau uit te voeren.


De doelstelling van het museum kan in vijf onderdelen worden uitgesplitst:

  1. Het oprichten en in stand houden van een museum.
  2. Het bijeenbrengen, uitbreiden en op een professionele wijze bewaren en conserveren van museale voorwerpen.
  3. Het verzamelen en vastleggen van beschrijvende een mondelinge informatie en van beeldmateriaal (films, video’s etc.).
  4. Het ontwikkelen van en deelnemen aan initiatieven die direct gerelateerd zijn aan de cultuurhistorische waarden van Termunterzijl, de regio en de visserij.
  5. Het toegankelijk maken van de collectie en de informatiebronnen (bibliotheek) voor een breed publiek.
  6. Informatieve en educatieve bijeenkomsten voor uiteenlopende doelgroepen.

 
Huisvesting

Het museum gehuisvest in een voormalige bakkerij, die gelegen is in het historisch hart van Termunterzijl naast het hotel. Het adres is Mello Coendersbuurt 41, 9948 PN Termunterzijl.

De locatie wordt gedomineerd door de eeuwenoude historische sluis, die plaatselijk bekend staat als de Boog van Ziel (sluis).

Aan deze sluis heeft het dorp Termunterzijl zijn ontstaan te danken.

Het beoogde museumpand is een hardstenen gebouw, waarvan het voor- en middengedeelte t.b.v. het in te richten museum aan de stichting zal worden verhuurd.

De Stichting Visserijmuseum Termunterzijl is verantwoordelijk voor de verbouw, de inrichting, het onderhoud en de exploitatie van het museumgedeelte.

Ten behoeve van de inrichting tot museum zullen er bouwkundige werken moeten worden uitgevoerd.

Tevens zal er in temperatuur-, c.q. klimaatbeheersing moeten worden voorzien, evenals in veiligheid.

Een architect zal deze wensen in zijn ontwerp verdisconteren.