Huisvesting

Stichting

Visserijmuseum Termunterzijl

Huisvesting

Het voornemen bestaat het museum te huisvesten in een voormalige bakkerij, die gelegen is in het historisch hart van Termunterzijl.

 

De locatie wordt gedomineerd door de eeuwenoude historische sluis, die plaatselijk bekend staat als de Boog van Ziel (sluis).

 

Aan deze sluis heeft het dorp Termunterzijl zijn ontstaan te danken.

 

Het beoogde museumpand is een hardstenen gebouw, waarvan het voor- en middengedeelte t.b.v. het in te richten museum aan de stichting zal worden verhuurd.

 

De Stichting Visserijmuseum Termunterzijl is verantwoordelijk voor de verbouw, de inrichting, het onderhoud en de exploitatie van het museumgedeelte.

 

Ten behoeve van de inrichting tot museum zullen er bouwkundige werken moeten worden uitgevoerd. Tevens zal er in temperatuur-, c.q. klimaatbeheersing moeten worden voorzien, evenals in veiligheid. Een architect zal deze wensen in zijn ontwerp verdisconteren.

 

 

De realisatie van dit project is mede tot stand gekomen door een subsidie van het E.V.F.,

het Europees Visserij Fonds.

 

Europees Visserijfonds,

investering in duurzame visserij